خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

مدال‌ها

 1. دسته بندی تست

  توضیحات دسته بندی
 2. مدال‌ها

 3.  

  مدال مدیر رمان 98

 4.  

  مدال نویسنده ویژه رمان 98

  این مدال به نویسندگان ویژه انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 5.  

  مدال نویسنده رمان 98

  این مدال به نویسندگانی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 6.  

  مدال گرافیست رمان 98

  این مدال به گرافیستان عزیزی که طرح‌هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیر تالار آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 7.  

  مدال نویسنده برتر رمان 98

  این مدال به نویسندگان برتر انجمن که هم چنان فعال و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 8.  

  مدال گوینده رمان 98

  این مدال به گویندگانی که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 9.  

  مدال طراح رمان 98

  این مدال به طراحان عزیزی که طرح‌هایشان مورد پسند بیشتر کاربران بوده و مدیران ارشد آن‌ها را تایید کنند؛ اهدا می‌گردد.
 10.  

  مدال حامی برتر رمان 98

  این مدال به حامیان برتر انجمن رمان98 اهدا می‌گردد.
 11.  

  مدال منتقد رمان 98

  این مدال به منتقدان فعال که سطح کیفی آن‌ها توسط مدیر تالار و سرپرست بخش تایید شود اهدا می‌گردد.
 12.  

  مدال نگارشگر رمان 98

  این مدال به نگارشگران ویژه رمان 98 که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مورد تایید مدیر و سرپرست بخش کتاب باشند اهدا می‌گردد.
 13.  

  مدال برتر جهانی دیگر

  این مدال به افراد برتر‌ جهانی دیگر انجمن رمان 98 اهدا می‌گردد.
 14.  

  مدال میکسر رمان 98

  این مدال به میکسرهایی که از نظر توانایی سطح خوبی دارند اهدا می‌گردد.
 15.  

  مدال جدال جهانی دیگر

  این مدال به برندگان جدال‌ جهانی دیگر انجمن رمان 98 اهدا می‌گردد.
 16.  

  مدال حامی ویژه رمان 98

  این مدال به حامیان ویژه خانواده رمان 98 که برای پیشرفت انجمن مبلغ قابل توجهی هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.
 17.  

  مدال حامی رمان 98

  این مدال به حامیان عزیز خانواده رمان 98 که برای پیشرفت انجمن هزینه کرده‌اند اهدا می‌گردد.
 18.  

  مدال ویراستار رمان 98

  این مدال به ویراستاران فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 19.  

  مدال ناظر رمان 98

  این مدال به ناظران فعال و کوشای انجمن که از طرف مدیر و سرپرست بخش کتاب تایید شوند اهدا می‌گردد.
 20.  

  مدال کاربر vip

  این مدال به کاربران vip انجمن رمان 98 اهدا می‌گردد.
 21.  

  مدال شاعر رمان 98

  این مدال، به شاعرانی که پس از دریافت رنگ، هم چنان فعال و موثر بوده و مدیریت تالار و مدیر ارشد، فعالیت‌ آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 22.  

  مدال مترجم رمان 98

  این مدال به آن دسته از مترجمان فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 23.  

  مدال کاربر وفادار رمان 98

  این مدال به کاربرانی که کاربرانی که وفاداری خود به انجمن را اثبات کرده‌‌اند تقدیم می‌شود.
 24.  

  مدال مترجم ویژه رمان 98

  این مدال به آن دسته از مترجمان ویژه و فعال انجمن که مدیر تالار و سرپرست بخش آن‌ها را تایید کنند اهدا می‌گردد.
 25.  

  مدال طلای مسابقات رمان 98

  این مدال به نفر اول مسابقه انجمن رمان 98 اهدا‌ می‌گردد.
 26.  

  مدال نقره‌ی مسابقات رمان 98

  این مدال به نفر دوم مسابقه انجمن رمان 98 اهدا‌ می‌گردد.
 27.  

  مدال برنز مسابقات رمان 98

  این مدال به نفر سوم مسابقه انجمن رمان 98 اهدا‌ می‌گردد.
 28. نشان‌های رمان ۹۸

 29.  

  نشان چالش پرستار

  این نشان به افرادی که در چالش "در خانه بمانیم" شرکت کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا