نتایح جستجو

 1. Ali&eli

  سرقت اطلاعات در 16 روز؛ بریتیش ایرویز هک شد

  شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز مورد حمله هکیقرار گرفته و اطلاعات کارت های بانکی در حدود 380 هزار کاربر به سرقت رفته است. احتمالاً این شرکت با جریمه ای تا 500 میلیون پوند روبرو می شود. فعالیت های هکرها برای مدت 16 روز در وبسایت BA.com و نیز اپ این شرکت هواپیمایی ناشناس باقی مانده بود. این اتفاق بر...
 2. Ali&eli

  دیوان عدالت: شکایت ۷۲ دانشجو در پرونده بورسیه‌ها وارد دانسته شد

  به گزارش دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه‌ای درباره شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه، اعلام کرد: تا پایان سال 1396 تعداد 328 فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته شدگان بورسیه، به دیوان...
 3. Ali&eli

  قانون مجازات اسلامی

  فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم ماده 40 -در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات...
 4. Ali&eli

  قانون مجازات اسلامی

  فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن ماده 37 -در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار پ- تبدیل...
 5. Ali&eli

  قانون مجازات اسلامی

  فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها ماده 27 -مدت حبس از روزي آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم،...
 6. Ali&eli

  قانون مجازات اسلامی

  بخش دوم ـ مجازات ها فصل اول ـ مجازات هاي اصلی ماده 14 -مجازات هاي مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیري بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20)خواهد...
 7. Ali&eli

  قانون مجازات اسلامی

  فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس...
 8. Ali&eli

  قانون مجازات اسلامی

  قانون مجازات اسلامی فصل اول:تعاریف ماده 1 -قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفري و قواعد حاکم بر آنها است. ماده 2-هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود...
 9. Ali&eli

  حقوق جزای عمومی اسلامی(قسمت اول«مقدمه»)

  قاعدۀ تفسیر محدود یكی از نتیجه های اصل قانونی بودن جرم, این است كه قوانین جزائی را نمی توان بطور وسیع تفسیر نمود كثلاً ماده قانون مربوط به مجازات اعدام قاتل عمد را شامل حال پزشكی بدانیم كه با علم به این كه بیمار, مشرف به مرگ است از معالجه او سرباز می زند زیرا اگر بتوانیم قوانین جزائی را بطور...
 10. Ali&eli

  حقوق جزای عمومی اسلامی(قسمت اول«مقدمه»)

  قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن یكی از نتیجه های اصل قانونی بودن جرائم كه اكثر ملل متمدن آنرا پذیرفته اند این است كه قوانین جزائی نمی تواند به ماسبق عطف شود, بلكه این اصل یعنی عدم عطف به ماسبق به قوانین جزائی اختصاص ندارد, قواننی مدنی را هم شامل می شود نهایت این كه حتمیت آن در قوانین جزائی بیشتر است...
 11. Ali&eli

  حقوق جزای عمومی اسلامی(قسمت اول«مقدمه»)

  جرم یا گناه دانشمندان حقوق جزاء عرفی جرم را به فعل یا تركی اطلاق می كنند كه از شخص مسئول سرزده و قانونگذار برای آن, مجازاتی در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئولیت بدست میآید كه اولاً – مقصود از جرم تنها فعل یا تركی است گه به جان, مال, ***** و حیثیت دیگران لطمه ای وارد آورد...
 12. Ali&eli

  حقوق جزای عمومی اسلامی(قسمت اول«مقدمه»)

  حقوق جزای عمومی اسلامی تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات كلی كیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور كلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات كلی دیگر. موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم...
 13. Ali&eli

  حقوق جزای عمومی اسلامی(قسمت اول«مقدمه»)

  فرق میان حق و حكم در احكام الزامیه گرچه از این جهت كه اختیار وضع و رفع آنها در دست شارع مقدس است می توان آنها را حق الله نامید ولی از این جهت كه مكلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حكم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و...
 14. Ali&eli

  حقوق جزای عمومی اسلامی(قسمت اول«مقدمه»)

  حقوق جزای عمومی اسلام ( قسمت اول ) مقدمه : - حقوق- كه واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است كه چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد. حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است...
 15. Ali&eli

  قیاس حقوق خصوصی با حقوق عمومی

  حقوق عمومی چیست؟ برای بیان تعریف حقوق عمومی، بهتر است مقایسه‌ای بین مفهوم حقوق عمومی و حقوق خصوصی صورت پذیرد، لذا به تعریف هر دو مفهوم می‌پردازیم. حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. متقابلا حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر است. (حقوق...
 16. Ali&eli

  حقوق خصوصی«توضیح شاخه ارث»

  همه‌ی انسان‌ها در طول زندگی خود اموال و دارایی‌هایی‌ کسب می‌کنند که پس از مرگ آنها به بازماندگان‌شان منتقل می‌شود. شخصِ فوت شده که از او اموالی به جای مانده مورّث، اموال او ماترک و بازماندگان او که این اموال را به ارث می‌برند وارث یا وراث نام دارند. تمامی اموال بازمانده به تمامی بازماندگان مورث...
 17. Ali&eli

  حقوق خصوصی وتشریح آن

  حقوق خصوصی چیست؟ ۱. حقوق اشخاص هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. عمدتا اشخاص یا در قالب اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها یا در قالب اشخاص حقوقی همانند شرکت‌ها و مؤسسات، انجمن‌ها و … هستند. کلیه‌ی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در...
 18. Ali&eli

  حقوق مدنی

  حقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟ همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر...
 19. Ali&eli

  انواع اسناد تجاری وتشریح کامل آنها

  انواع اسناد تجاری سفته: سفته سندی تجاری است که براساس آن صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ مشخصی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست دارنده) به دیگری بپردازد. برای اینکه سفته سند تجاری تلقی شود باید دارای ویژگی‌های قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ...
 20. Ali&eli

  مقدمه ومفهوم اسناد

  سند در لغت به نوشته‌ای گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌شود و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد وبتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد. اسناد در یک تقسیم‌بندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیم‌بندی دیگر به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند...
بالا پایین