بستن اطلاعیه

*فراخوان*

سلام مهمان عزیز

از لینک زیر دیدن فرمایید:

فراخوان: تکمیل کادر انجمن

آموزش تلفظ صحیح لغات زبان انگلیسی

شروع موضوع توسط *Ghazale* ‏16/8/19 در انجمن زبان انگلیسی

 1. *Ghazale*

  *Ghazale* مدیر آزمایشی تالار پزشکی وسلامت مدیر آزمایشی

  تاریخ عضویت:
  ‏9/8/18
  ارسال ها:
  2,460
  تشکر شده:
  8,950
  امتیاز دستاورد:
  308
  شغل:
  پزشک
  محل سکونت:
  دختر کارون
  آموزش تلفظ صحیح لغات زبان انگلیسی

  حرفa

  حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر ( a) قبلاً از ( r ) ، (th ) ، (ph ) ، (L ) ، (ss) بیاید معمولاً صدای (آ ) می دهد مثل

  Car park father pass

  Path star craft

  After far telegraph

  Calm bar photograph

  Grass bath class

  نکته هرگاه بعد از (a ) حرف (L) و بعد از آن یکی از حروف (m ) ، ( v) و یا (f ) باشد ، نه تنها ( a ) صدای (آ ) می دهد بلکه (L ) نیز تلفظ نمی شود ، مثل :

  Palm , half , halves بقیه در ادامه مطلب

  اگر (a ) قبل از حروف( w) یا (L ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می دهد مثل :
  Low , saw , jaw , small , chalk , also , all ,

  اگر بعد از ( a ) یکی از حروف ( I ) یا (y ) بیاید ، ( a ) صدای خودش یعنی (اِی ) را میدهد مثل :

  Say , way ,jaw , small , chalk , also , all

  اگر بعد از ( a ) یکی از حروف (I ) یا ( y) بیابید ، ( a ) صدای خودش یعنی ( اِ ی ) را می دهد ، مثل :

  Say , way , hair , air , chair ,

  در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشد و حرف آخر کلمه هم ( e) باشد ، (a ) صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد ، مثال :

  Take , table , face , shake , blade , save

  همچنین در کلماتی که دارای ترکیب tion و یا tive باشند ، حرف ( a ) صدای خودش را می دهد ، مثل :

  Native , nation , dilation , realization , station , relation

  در کلماتی که نیز که به y ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر ( a ) باشد باز صدای خودش را مثل :

  Lady , baby ,

  بطور کلی در غیر از این موارد بالا ، ( a ) معولاً صدای ( اَ ) می دهد :

  Bad , mat , sad ,cat

  نکته :

  باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود ، مثل :

  Again , about , ago , adore  B , b

  حرف (b ) در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معملاً در موارد زیر تلفظ نمی شود :

  - اگر بعد (m ) بیاید ، مثل : plumb numb , thumb , dumb , climb , lamb , comb

  - اگر قبل از حرف (t ) قرار گیرد مثل : doubt , debt  C , c  حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای ( س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد .

  هرگاه ( ) قبل از یکی از حروف ( i) ، (e ) ، (y ) ، بیاید معمولاً صدای (س ) می دهد ، مثل :

  City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling ,

  اگر (c ) یکی از ترکیبات ( ea ) ، (ie ) ، (ia ) ، و یا (io ) بیاید ، (c ) صدای (ش) می دهد ، مثل :

  Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious

  حرف (c ) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثل :

  Music , scientific , craft , cloth , tract ,

  نکته :

  معمولاً (c ) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می دهد .

  حرف (c ) غالباً بعد از حرف (s ) تلفظ نمی شود ، مثل : scissors , scenery  ترکیب ( ch) اصولاً صدای ( چ ) می دهد ، مثل :

  Church , china , chips

  اما اگر کلمة مزبور از زبان یونانی باشد ، (ch ) صدای ( ک) می دهد ، مثل :

  Scheme , chorus , echo

  و اگر کلمة مورد نظر از زبان فرانسه باشد ، (ch ) صدای ( ش ) دارد مثل :

  Machine , chevalier

  در برخی از کلمات مثل archduke , archbishop صدای ( چ ) می دهد .

  گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود ، مثل :

  Yacht , schism ,

  ترکیب (ck ) صدای ( ک) می دهد ، مانند : rock , pack , packet

  D , d

  (d ) صدای ( د ) می دهد ، مانند :

  Mad , doctor , admit , dog

  اگر بعد از (d ) ترکیب (ge ) بیاید (d ) تلفظ نمی شود ، مثل :

  Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge ,

  اگر (-ed ) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می دهد مانند :

  Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed

  نکته :

  (d ) بعد از حرف (t ) صدای خودش یعنی ( د) را می دهد ، مثل :

  Acted , celebrated , hated

  (d ) گاه در ترکیب (die ) صدای ( ج ) می دهد ، مانند

  Soldier

  (d ) در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید :

  Wednesday , handkerchief , handsome

  E , e

  در صورتی که در کلمه ای (e ) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز (e ) صدای خودش یعنی (ایی ) را می دهد ، مثل:

  Severe , scheme

  (e ) در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می دهد مانند :

  Be , he , me , she ,

  (e ) در آخر کلمات تلفظ نمی شود ، مانند :

  Take , change , blade , save , cake , blame

  در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثل :

  Help , send , led , several ,

  نکته (e ) قبل از ترکیب (-ry ) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :

  Every , delivery , surgery ,

  (e ) در موارد نادری هم صدای ( آ ) می دهد ، مانند :

  Scarf , fan , after , soft

  (f ) در حرف اضافة (of ) صدای ( و ) می دهد .

  G ,g

  حرف (g ) دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد .

  اگر ( g ) قبل از حروف (u ) ، (o ) و (a ) بیاید صدای ( گ) می دهد ، مثل :

  Gum , gate , god

  قبل از حروف (i ) یا (e ) گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می دهد مانند

  Get , gem , general , ginger

  بدین صورت که اگر ( g) قبل از یکی از ترکیبات (-in ) ، (-em ) ، (-en ) ، (-er ) بیاید صدای ( ج) می دهد ، مثل :

  Gin , gentle , Germen , germ

  معمولاً اگر (g ) قبل از (y ) بیاید صدای (ج ) می دهد مثل :

  Biology , Egypt , gypsy , radiology

  نکته :

  (g ) قبل از حروف (n ) یا (m) و یا در ترکیب (dge ) تلفظ نمی شود ، مثل :

  Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge

  (g ) در ترکیبات (gh ) یا (ght ) تلفظ نمی شود مثل :

  Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough ,

  ( g) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می دهد ، مانند :

  Pig , rug big

  قبل از یکی از ترکیبات (ia ) ، (ao ) ، (eo) صدای ( ج) می دهد مثل :

  Giant , gaol , geology ,

  (g ) در کلماتی که به (-ing ) ، (-ang ) ، (-ong ) ، (-ung ) بصورت ( گ ) خیلی ضعیف تلفظ می شود ، مثل :

  Sing , playing , song , sung , eating , sang .

  (gh ) گاه صدای ( گ) دارد ، مانند : ghost

  (gh ) گاه صدای ( ف ) دارد ، مانند : enough

  H , h

  (h ) صدای ( هـ ) و ( ح) فارسی دارد ، مانند : hit , head , horn ,

  (h) در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی شود ، مثل :

  Hour , honest , heir , rhyme

  (h ) همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید ، مانند :

  Oh , sigh , sarah , messiah

  (h ) بعد از (r) تلفظ نمی شود ، مثل :

  Rhetoric , rhubarb , rhyme

  نکته :

  در صورتی که ( ) با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می دهد، مثل :

  ق ، غ gh = ف ph = ژ zh = خ kh = چ ch = ش sh =

  شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی th =

  I , i  حرف (i ) معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد .

  این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می دهد :

  در کلماتی که به ترکیب (-nd ) ختم شده اند مانند :

  Grind , bind , find , behind , blind

  در کلماتی که به ترکیب (-ld ) ختم شده اند ، مانند :

  Wild , mild , child

  در کلماتی که به (gh ) یا (ght ) ختم شده اند ، مانند

  Sigh , hight , bright ,

  در کلماتی که دارای حرف (i ) باشند و حرف آخر آن کلمات (e ) باشند ، مانند :

  Fine , time , ride , bite , knife ,

  در صورتی که بعد از (i ) حرف (r ) بیاید ، (i ) صدای معادل ( اِ ) می دهد ، مانند :

  Bird , Birmingham

  در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می دهد ، مثل : fit , sit lid , hit , bit

  J , j

  (j ) صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثل :

  Judge , job  K , k

  (K ) صدای ( ک ) میدهد ، مثل :

  Key , kill , kite , kitten

  (k ) معمولاً در اول کلمه و قبل از حرف (n ) تلفظ نمی شود ، مانند :

  Knee , knowledge , know , knock , knife

  نکته :

  (kh ) برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود مانند :

  Khomeini , khaki , kakh , khosrow

  که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می شود .

  L , l

  ( L) صدای ( ل ) فارسی را دارد ، مانند :

  Lip , bleed , lead , help

  (L) قبل از حروف (f ) ، (m ) ، (k ) ، ( d) تلفظ نمی شود ، مانند :

  Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm ,

  M , m

  (m ) صدای ( م ) فارسی را دارد ، مانند :

  Morning , moon , some , him ,  N , n  ( n) صدای (ن ) می دهد مانند :

  Noon , sun , can , end ,

  (n ) بهمراه ( m) تلفظ نمی شود مانند ، :

  Damn , column , solemn , autumn ,

  نکته :

  اما اگر بعد آز (-mn ) حرف صدا داری بیاید ، ( n) تلفظ نمی شود ، مثل :

  Damnable , solemnity ,

  ترکیب (-ng ) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مانند :

  Thing , sing , playing  O , o

  صدای ( اُ ) فارسی را می دهد ، مثل :

  Morning , moon , foe , no , rose ,

  گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را میدهد ، مانند :

  Hot , not , trot

  نکته :

  در کلمة of صدای ( آ) می دهد

  اگر (o ) در آخر کلمه بعد از ترکیب (ry ) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :

  Satisfactory , history , factory , explanatory  P , p

  حرف ( p) مثل (پ ) فارسی تلفظ می شود، مثل :

  Put , poor , part , apple , up , pen ,

  اگر (p ) بهمراه یکی از حروف (t ) ، (s ) یا ( n) در ابتدای کلمه ای بیاید ، به تلفظ در نمی آید ، مثل :

  Psychology , psalm , pneumonia

  همچنین اگر این حرف بین (m ) و ( t) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :

  Empty , resumption , temptation

  نکته :

  در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :

  Cupboard , raspberry , refit ,

  در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی شود ، مثل :

  Lump , dump

  ترکیب ( ph) معمولاً صدای ( ف ) می دهد اما گاه صدای (و ) نیز می دهد ، مثل :

  Nephew , Stephen ,

  (ph ) ترکیب قبل از (th ) تلفظ نمی شود ، مثل :

  Phthisis ,

  در صورتی که ( p) در یک هجا (h ) و در هجای دیگر یک کلمه باشد و هر یک صدای جداگانه خود را خواهد داشت ، مثل :

  Hap , hazard

  Q , q

  (q ) صدای (کو ) فارسی را دارد ، مانند :

  Quite , quarrel , question ,

  نکته بعد از (q ) معمولاً ( ) می آید :

  Unique , quotation

  در صورتی که (que ) در آخر کلمه بیاید صدای (ک ) می دهد ، مانند :

  Coequal, unique

  R , r

  حرف (r ) صدای ( ر) فارسی را می دهد ، مانند :

  Red , dear , car , ready

  این حرف در انگلیسی برتانیایی در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا بدنبال آن حرف بیصدا باشد ، تلفظ نمی شود ، مانند :

  Bear , star ,cahier , park , art

  نکته :

  اگر بعد از حرف صدا دار باشد و یا کلمة بعدی با یک حرف صدا دار آغاز گردد ، (r ) تلفظ می شود

  Origin , radio , father , in low

  یا جمله :

  How far is it ?

  که (r ) تلفظ می شود

  S , s

  (s ) مانند ( س) فارسی تلفظ می گردد مانند :

  Risk , task , sit sixteen

  این حرف در آخر بعضی کلمات که به (k ) (p ) و ( f) ، ( t) ختم شده اند صدای (س ) می دهد مانند :

  Lamps , proofs , parks , risks

  در آخر ضمایر و افعال کمکی همواره صدای (ز ) می دهد ، مثل :

  Was , his , does ,

  بین دو حرف صدا دار صدای (ز ) می دهد ، مثل :

  Fuse, these, rise , wise ,

  ترکیب (sure ) یا (sua ) ، ( sion) صدای ( ژ ) میدهد مثل :

  Usual , measure , treasure , television , intrusion

  ولی اگر قبل از (s ) حرف بی صدا بیاید ، صدای ( ش ) می دهد .

  نکته :

  (s ) معمولاً در اول کلمه همیشه صدای (س ) می دهد ، مثل :

  Sit , sack , seal , sour

  (s ) در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :

  Aisle , isle , island , corps , viscount

  در کلماتی که شکل اسمی و فعلی آن یکسان است ، (s ) در شکل فعلی ( س ) و در شکل اسمی ( ز ) می دهد مثل : close ___ s close ___z

  (s ) قبل از ( y) صدای ( ز ) می دهد مثل :

  Rosy , noisy , busy , easy

  ترکیب (su ) همواره صدای ( ش ) می دهد مثل :

  Sure , sugar , insurance ,

  ترکیب (sh ) صدای ( ش ) می دهد مثل :

  push , shall , she , shrine ,  T , t

  مانند ( ت) فارسی تلفظ می شود ، مثل :

  Root , table , mat

  ترکیب (t ) با(io )، ( ie) و یا (ia ) صدای ( ش ) می دهد

  Patient , partial , nation , function , essential ,

  اگر بعد از (t ) یکی از حروف (u ) و ( i) یا (e ) بیاید صدای ( چ) می دهد ، مثل :

  Question , , nature , , picture , mutual

  در غیر این موارد (t ) صدای ( ت ) فارسی را می دهد ، مانند :

  Test , too , beat , fifteen

  نکته :

  (t ) در برخی از کلمات تلفظ نمی شود بویژه اگر (t ) در ترکیبهایی نظیر ( tle) ، ( oft) ، ( st) باشد مانند :

  Fasten , rustle , Christmas , hasten , often

  ترکیب (th ) صدای شبیه ( ث ) دارد مانند : , three , with , path ,  U , u

  در کلماتی که به (u ) ختم می شوند معمولاً صدای خودش یعنی (یو ) را می دهد مثل : use , fuse

  (u ) در ترکیب (que ) یا (gue ) تلفظ نمی شود مثل :

  Dialogue , antique ,

  در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می دهد مانند :

  Cut , but , cult ,

  V , v

  این حرف صدای (و) فارسی را می دهد بدین صورت که با قرار دادن دندانهای بالا روی لب پایین تولید می شود ، مانند :

  Very, revolt , valid , solve  W , w

  این حرف صدای (و ) فارسی را می دهد ، اما با غنچه کردن لب تولید می شود ، مانند :

  Windows , will , well , way

  نکته : در کلماتی که با ترکیب (wr ) شروع می شوند ، ( w) تلفظ نمی شود ، مثل :

  Write , wrist , wrap , wring , wrong , wretch , wreck  X , x

  این حرف دارای صدای ( ز ) ، (کس ) ( کش ) یا ( گز ) می دهد .

  اگر (x ) در ابتدای کلمه بیاید معمولاً صدای ( ز ) می دهد ، مانند :

  Xylophone , xylosection ,

  اگر در آخر کلمه بیاید صدای (کس ) می دهد مانند :

  Express , exercise ,

  اگر (x ) بین دو حرف صدا دار باشد صدای (گز ) می دهد مانند :

  Exam , example ,  Y ,y

  (y ) صدای ( یه ) ( آی ) یا ( ئی ) کوتاه می دهد ، مثل :

  Yet , yes , my , shy , party , lady
   
  pega.h17 از این پست تشکر کرده است.
بارگذاری...